Bafer za toplotne pumpe - rezervoar za akumulaciju tople vode