Sertifikati - "Elit Inox" Čačak

Sertifikati su još jedan razlog poverenja i garancija kvaliteta naših proizvoda.

Pored zakonski potrebnih sertifikata koji svedoče o usaglašenosti naših proizvoda sa
- "Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti" (Sl.glasnik RS, br 25/2016) i
- "Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona"
(Sl.glasnik RS, br 25/2016)

Posedujemo i

Sertifikat za sistem menadžmenta prema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 za oblast proizvodnje električnih bojlera, grejača za radijatore, LED svetiljki za uličnu rasvetu i šavnih cevi od nerđajućeg čelika.

Deklaracije i Potvrde o usaglašenosti naših proizvoda